حاشیه سازی برخی از آتش سوزی بازار تبریز/پرداخت خسارت آسیب دیدگان حادثه آتش سوزی بازار تبریز

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بهروز مهدوی عصر امروز در مراسم پرداخت خسارت آسیب دیدگان حادثه آتش سوزی بازار تبریز اظهار داشت: بازار

ادامه