یک همبستگی عاشقانه در کوچه‌های سیل‌زده/ وقتی ایران پای خانه‌تکانی خانه ما آمد

خبرگزاری فارس؛ کبری خوانساری| از تمیزی خانه‌امان برق می‌زد، دیوارهای سالن و اتاق‌ها، شیشه‌ها و پنجره‌ها، کابینت‌های آشپزخانه همه را شسته بودیم و با

ادامه